Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7697 | รายที่ 7701 | รายที่ 7702 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7701 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ เสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยเดินทางกลับจากเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง วันที่ 27 กันยายน 2564 ผล ATK+ วันที่ 29 กันยายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2-26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - เข้ารับการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ณ เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ร่วมบำบัดและนอนรวมกันประมาณ 150-200 คน
26 กันยายน 2564 - เริ่มมีอาการ ไอ เจ็บคอ เสมหะ
27 กันยายน 2564 10.00 น. - เดินทางออกจากเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง มีผู้ร่วมเดินทาง 2 คน
14.00 น. - แวะเติมน้ำมันและเข้าห้องน้ำ อำเภอสหัสขันธ์
14.20 น. - ส่งเพื่อนที่บ้าน ใกล้ตลาดเทศบาล อำเภอสหัสขันธ์ ผู้ป่วยไม่ได้ลงจากรถ
15.30 น. - ส่งเพื่อนบ้านห้วยยางดง ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี ผู้ป่วยไม่ได้ลงจากรถ
16.30 น. เป็นต้นไป - อาศัยอยู่ที่บ้านคำเขื่อนแก้ว ม.4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับบุคคลในครอบครัว 6 คน และรับประทานอาหารร่วมกัน
28 กันยายน 2564 07.00 น. - เดินทางพร้อมลูกสาวซื้อของร้านขายของชำในหมู่บ้าน ให้ลูกสาวเป็นผู้ซื้อ
08.30 น. - เดินทางพร้อมลูกชายซื้อของร้านขายอุปกรณ์ตกปลา และร้านขายไฟจับสัตว์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - เดินทางเข้ารับบริการตรวจสารเสพติด ณ โรงพยาบาลสามชัย เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองแจ้งให้มาในวันถัดไป
11.00 น. - แวะซื้อยาที่ร้านขายของชำบ้านหนองแสง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
11.10 น. - อาศัยอยู่ที่บ้านคำเขื่อนแก้ว ม.4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับบุคคลในครอบครัว 6 คน
12.00 น. - นั่งทานอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้าน มีลูกค้า 3-4 คน
12.30 น. เป็นต้นไป - ทำสวน และอาศัยอยู่ที่บ้านคำเขื่อนแก้ว ม.4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับบุคคลในครอบครัว 6 คน และรับประทานอาหารร่วมกัน
29 กันยายน 2564 13.00 น. - พาลูกสาวไปซื้อน้ำปั่นที่ร้านในหมู่บ้าน (ร้านเดียวกับร้ายก๋วยเตี๋ยว)
14.30 น. - เดินทางพร้อมแม่เข้ารับบริการตรวจสารเสพติด ณ โรงพยาบาลสามชัย เจ้าหน้าที่ซักประวัติเพิ่มเติมและส่งตรวจ Antigen test kit ณ คลินิก ARI ผลพบเชื้อโควิด 19
- แพทย์สั่ง Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
15.50 น. - เดินทางกลับไปส่งแม่ที่บ้านคำเขื่อนแก้ว ม.4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
16.40 น. - Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
30 กันยายน 2564 09.00 น. - รับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
- Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
1 ตุลาคม 2564 09.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น