Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7701 | รายที่ 7702 | รายที่ 7703 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7702 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-20 กันยายน 2564 ทั้งวัน เรียนออนไลน์อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
21-23 กันยายน 2564 09.00 น. เรียนออนไลน์ ที่บ้านสามชัย(ไม่ระบุสถานที่)
21-23 กันยายน 2564 15.00 น. กลับบ้าน ม.4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
24 กันยายน 2564 เช้า -16.30 น. ไปตัดลำมันสำปะหลังที่ไร่ ม.3 ต.สำราญใต้ พร้อมครอบครัว รวม 5 คน
24 กันยายน 2564 17.00 น. กลับบ้าน ม.4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
25 กันยายน 2564 ทั้งวัน ไปปลูกมันสำปะหลังที่ไร่ ม.4 ต.สำราญใต้ พร้อมครอบครัว
26 กันยายน 2564 09.00 น. ไปหาพี่สาวที่บ้าน ม.17 ต.สำราญใต้
26 กันยายน 2564 12.00 น. ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านค้า ม.2 ไม่สวมหน้ากากอนามัย
26 กันยายน 2564 13.00 น. พาแม่ไปทำผมที่ร้านเสริมสวย ม.20 ต.สำราญใต้
27 กันยายน 2564 08.00 น. นั่งรถตู้พร้อมครอบครัวรวม 6 คนเดินทางออกไปเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง เพื่อรับพ่อ(ผู้ป่วยรายที่7701)กลับบ้าน
27 กันยายน 2564 14.00 น. เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยรถตู้ครอบครัว 7 คนและมีผู้ร่วมเดินทางที่ออกพร้อมกัน 2 คน รวมในรถ 9 คน
27 กันยายน 2564 14.20 น. แวะเติมน้ำมันและเข้าห้องน้ำ อำเภอสหัสขันธ์
27 กันยายน 2564 15.30 น. ส่งผู้ที่ออกจากเรือนจำที่บ้าน ใกล้ตลาดเทศบาล อำเภอสหัสขันธ์ ส่งผู้ที่ออกจากเรือนจำบ้านห้วยยางดง ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี
27 กันยายน 2564 16.30 น. ถึงบ้านคำเขื่อนแก้วม.4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับบุคคลในครอบครัว 6 คน และรับประทานอาหารร่วมกัน
28 กันยายน 2564 09.00 น. ไปหาพี่สาวที่บ้าน ม.17 ต.สำราญใต้
28 กันยายน 2564 11.00 น. ขับรถจักรยานยนต์พร้อมพี่สาวไปหาเพื่อนที่ร้านค้า ม.2 ต.สำราญใต้ ไม่สวมหน้ากากอนามัย
29 กันยายน 2564 09.00 น. ไปหาพี่สาวที่บ้าน ม.17 ต.สำราญใต้
29 กันยายน 2564 12.00 น. ไปกินข้าวที่ไร่มันสำปะหลัง ม.14 ต.สำราญใต้ ร่วมกับ ลุง พี่สาว และคนงานอีก 1 คน
29 กันยายน 2564 17.00 น. กลับมากักตัวที่บ้าน เมื่อได้รับแจ้งว่าพ่อ ติดเชื้อโควิด-19
30 กันยายน 2564 09.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่โรงพยาบาลสามชัย
30 กันยายน 2564 11.00 น. กลับไปกักตัวที่บ้าน
1 ตุลาคม 2564 09.00 น. รพ.สามชัย แจ้งผลพบเชื้อโควิด - 19
1 ตุลาคม 2564 10.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น