Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7709 | รายที่ 7710 | รายที่ 7711 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7710 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7514,7568,7660


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 ก.ย.64-21 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -ไปเล่นกับเพื่อนที่เถียงนา
22 ก.ย.64 ช่วงเช้า ช่างบ่าย -อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลไม่พบเชื้อ (สัมผัสเพื่อน ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7514)
23 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -ไปเล่นกับเพื่อนที่เถียงนา
24 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -ไปเล่นกับเพื่อนที่เถียงนา
-ทราบว่าเพื่อนที่มาเล่นด้วยติดเชื้อโควิ-19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7568)
25 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
- ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย แฟนมาดูแลที่บ้าน
26 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
- เริ่มมีไข้ แฟนมาดูแลที่บ้าน
27 ก.ย.64-28 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -อาการป่วยดีขึ้น ไปเล่นกับเพื่อที่เถียงนา
29 ก.ย.64 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย -ทราบว่าเพื่อนที่มาเล่นด้วยติดเชื้อโควิ-19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7660)
- เข้ากักตัวที่โรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลลำคลอง
30 ก.ย.64 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
- กลับมากักตัว ที่โรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลลำคลอง
1 ต.ค.64 10.00 น. 11.00 น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
- รถโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มารับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น