Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7710 | รายที่ 7711 | รายที่ 7712 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7711 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 59 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : คัดจมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดยืนยัน 7666,7607,7609


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ในบ้าน ครอบครัวมีทั้งหมด 5 คน ดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วย
19 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ช่วงกลางวันมีญาติซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิด19 รายที่ 7584, 7607และ 7609 มาเล่นด้วยที่บ้าน ผู้ป่วยและญาติเล่นด้วยกันประมาณ 2 ชั่วโมง
20 กันยายน 2564 10.00-15.00 น. ปฏิบัติงานที่ ศพด.วัดโพธิ์ศรีสะอาด มีเพื่อนร่วมงาน 6 คน กลับบ้านห่อขนม เตรียมตักบาตรงานบุญ
21 กันยายน 2564 10.00-15.00 น. ไปทำบุญตักบาตรที่วัดแกน้อย สวมหน้ากากอนามัยตลอด แล้วทานข้าวร่วมกันในวงญาติ มีผู้ร่วมทานข้าว 6 คน
22 กันยายน 2564 08.00-09.00 น. เดินทางไปติดต่อบริษัทไทยประกันชีวิต โดยรถยนต์ส่วนตัว มีผู้ร่วมเดินทาง 2 คน เข้าไปติดต่อในบริษัทประมาณ 3- 5 นาที สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
23 กันยายน 2564 09.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 15.00 น.-16.00 น. เดินทางไปร่วมงานมุฑิตาจิตที่ ศพด.บ้านต้อนโดยรถยนต์ส่วนตัว มีเพื่อนร่วมเดินทาง 3 คน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไปถึงร่วมงานไม่นาน มอบของที่ระลึกแล้วกลับ มาคัดกรองที่เทศบาล ต.เชียงเครือ ตอนเที่ยงรับประทานอาหารร่วมกัน 5 คน ไปร่วมทีม อสม.คัดกรองงานศพที่ โคกดอนกรรม ม.9 ต.เชียงเครือ กลับจากคัดกรองงานศพ จึงทราบผลการตรวจเบื้องต้นของน้องสาว คือผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7584 มีผล ATK Positive จึงเริ่มกักตัว
24 กันยายน 2564 07.00-10.00 น. 10.00. เดินทางพาสามีที่ป่วยไปพบแพทย์ที่คลินิกมหาสารคาม โดยรถยนต์ส่วนตัว มีผู้ร่วมเดินทาง 4 คน พักอยู่ในบ้าน
25 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ในบ้าน วันนี้หลาน 2 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7607,7609 ย้ายเข้ามาพักด้วยกันในบ้าน แต่จัดแยกสัดส่วนการพักอาศัย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ในบ้าน
27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ในบ้าน หลาน 2 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7607,7609 ทราบผล PCR Positive
28 -29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ในบ้าน
30 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อโควิดที่ตลาดนัดชุมชนแกเปะ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เสร็จแล้วเดินทางกลับมากักตัวสังเกตอาการต่อที่บ้าน
1 ตุลาคม 2564 06.00-10.00 น. 10.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น