Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7711 | รายที่ 7712 | รายที่ 7713 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7712 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7666,7607,7609


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นอยู่ในบ้าน ครอบครัวมีทั้งหมด 5 คน
19 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นอยู่ในบ้าน ช่วงกลางวันมีญาติซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7584, 7607และ 7609 มาเล่นด้วยที่บ้าน ผู้ป่วยและญาติเล่นด้วยกันประมาณ 2 ชั่วโมง มีกินขนมด้วยกัน
20 - 23 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นอยู่ในบ้าน ครอบครัวมีทั้งหมด 5 คน
24 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ทราบผลญาติ ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7584 มีผลตรวจ ATK Positive จึงเริ่มกักตัวอยู่ในบ้าน
25 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ในบ้าน วันนี้มีน้อง 2 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7607,7609 ย้ายเข้ามาพักด้วยกันในบ้าน มีเล่นด้วยกันบ้าง บางครั้งสวมหน้ากากอนามัย บางครั้งไม่สวม แต่ไม่ได้ทานข้าวและนอนด้วยกัน
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ในบ้านมีเล่นกับน้อง 2 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7607,7609บ้าง บางครั้งสวมหน้ากากอนามัย บางครั้งไม่สวม แต่ไม่ได้ทานข้าวและนอนด้วยกัน
27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ในบ้าน น้อง 2 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7607,7609 ทราบผล PCR Positive
28-29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ในบ้าน
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเดินทางเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อโควิดที่ตลาดนัดชุมชนแกเปะ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เสร็จแล้วเดินทางกลับมากักตัวสังเกตอาการต่อที่บ้าน
1 ตุลาคม 2564 06.00-10.00 น. ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น