Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7713 | รายที่ 7714 | รายที่ 7715 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7714 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 8 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ ไอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดยืนยัน รายที่ 7665


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-21 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นกับกลุ่มเพื่อนในบ้านและไปบ้านเพื่อน 5-6 คน
22 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน 19.00-20.30 น. เล่นกับกลุ่มเพื่อนในบ้านและไปบ้านเพื่อน 5-6 คน รับประทานเนื้อย่างที่บ้านญาติ 8 คน
23 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นอยู่ในบ้าน ครอบครัวมีทั้งหมด 5 คน
24-28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นกับกลุ่มเพื่อนในบ้านและไปบ้านเพื่อน 5-6 คน
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
30 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อโควิดที่ตลาดนัดชุมชนแกเปะ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เสร็จแล้วเดินทางกลับมากักตัวสังเกตอาการต่อที่บ้าน
1 ตุลาคม 2564 06.00-10.00 น. 10.00 น. ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น