Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7714 | รายที่ 7715 | รายที่ 7716 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7715 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 7667


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-20กันยายน 2564 06.00น.- 13.00น.
13.00น. – 17.00 น.
-อยู่บ้าน ทำกิจวัตรประจำวันที่บ้าน
- ออกไปทุ่งนา
21 กันยายน 2564 06.00น – 09.00น.
09.00-10.30น.
11.00-11.20 น.
11.20 น-ตลอดทั้งวัน
-อยู่บ้าน ทำกิจวัตรประจำวันที่บ้าน
- ไปกาฬสินธุ์ออโต้เชล ชื่ออุปกรณ์ก่อสร้างบ้าน
- แวะชื้อกาแฟที่ร้านอเมซอลสาขาแยกทางไปโต้งรุ่ง
- เดินทางกลับบ้านและอยู่บ้าน
22-28 กันยายน 2564 06.00 -13.00 น.
13.00 – 17.00 น.
- อยู่บ้าน ทำกิจวัตรประจำวันที่บ้าน
- ออกไปทุ่งนา
29 กันยายน 2564 06.00 - 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.
- อยู่บ้าน ทำกิจวัตรประจำวันที่บ้าน
- ออกไปทุ่งนา กินข้าวร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7667 ทั้งหมดจำนวน 5 คน
30 กันยายน 2564 06.00 - 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00น. เป็นต้นไป
-กักตัวอยู่บ้าน ทำกิจวัตรประจำวันที่บ้าน
- เดินทางมาตรวจคัดกรองโควิด -19 ที่ หน่วยควบคุมโรคเคลื่อนที่ ณ รพ.สต.แกเปะ
- กักตัวอยู่บ้าน
1 ตุลาคม 2564 06.00 - 10.00น.
10.00 น.
- กักตัวที่อยู่บ้าน ทำกิจวัตรประจำวันที่บ้าน
-ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-C๐V2 และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น