Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7717 | รายที่ 7721 | รายที่ 7722 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7721 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - ไปทำบุญพร้อมครอบครัว 9 คน ที่บ้านเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม - นอนกับย่า(ผู้ป่วยรายที่ 7681)
22 กันยายน 2564 07.00-17.00 น. - ทำงานที่โรงงานทำขนม ไม่ได้ออกไปไหน(ปวดศรีษะ มีไข้ ไอ มีเสมหะ จึงขอหยุดงาน)
23-28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ห้องพักไม่ได้ไปไหน
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ห้องพักไม่ได้ไปไหน (ทราบผลตรวจคนในครอบครัวตรวจพบติดเชื้อ)
30 กันยายน 2564 17.30 น. - เดินทางมากักตัวที่บ้าน ม.8 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
1 ตุลาคม 2564 13.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ผล ATK+ รอผล PCR
2 ตุลาคม 2564 09.00 น. - ผล PCR พบเชื้อ โควิด-19 - เข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น