Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7721 | รายที่ 7722 | รายที่ 7723 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7722 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - ไปทำบุญพร้อมครอบครัว 9 คน ที่บ้านเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
22-25 กันยายน 2564 07.00-20.00 น. - ทำงานที่โรงงานทำขนม (จ.ขอนแก่น) ไม่ได้ออกไปไหน เพื่อนร่วมงานประมาณ 10 คน
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน – อยู่ห้องพักไม่ได้ไปไหน (มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศรีษะ ไอ จึงขอหยุดงาน )
27-28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน – อยู่ห้องพักไม่ได้ไปไหน
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ห้องพักไม่ได้ไปไหน (ทราบผลตรวจคนในครอบครัวตรวจพบติดเชื้อ)
30 กันยายน 2564 17.30 น. - เดินทางมากักตัวที่บ้าน ม.8 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
1 ตุลาคม 2564 13.00 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ผล ATK+ รอผล PCR -เข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น