Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7722 | รายที่ 7723 | รายที่ 7728 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7723 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 55 ปี 5 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันจังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยมีอาชีพเกษตรกร พักอาศัยที่บ้านโจด ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยพักอยู่กับสามีทำงานที่จ.ร้อยเอ็ด(ผู้ป่วยยืนยัน)
28 กันยายน 2564 ช่วงบ่าย อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ญาติของสามีแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19
29 กันยายน 2564 ช่วงเช้า กักตัวที่บ้าน ส่วนสามีตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่รพ.จังหาร
30 กันยายน 2564 ช่วงเช้า กักตัวที่บ้าน ประสานรพ.สต.หนองบัวเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
1 ตุลาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.กมลาไสย กักตัวที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
2 ตุลาคม 2564 14.00 น. เข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น