Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7723 | รายที่ 7728 | รายที่ 7729 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7728 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ จมูกไม่รับกลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ประกอบอาชีพค้าขาย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-18 กันยายน 2564 07.00-18.00 น. - เปิดร้านขายของชำที่บ้าน
19 กันยายน 2564 10.00-12.00 น. - เดินทางไปร้านรุ่งโรจน์การช่าง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร(สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)
ช่วงบ่าย - เปิดร้านขายของชำที่บ้าน
20 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - เปิดร้านขายของชำที่บ้าน
21 กันยายน 2564 09.00-11.00 น. - เดินทางไปซื้อของที่ร้านซุปเปอร์ถูก อำเภอสมเด็จ(สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)
ช่วงบ่าย - เปิดร้านขายของชำที่บ้าน
22-24 กันยายน 2564 07.00-18.00 น. - เปิดร้านขายของชำที่บ้าน
25 กันยายน 2564 07.00-18.00 น. - เปิดร้านขายของชำที่บ้าน เริ่มมีอาการอ่อนเพลียและปวดเมื่อยตามร่างกาย
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้าน
27 กันยายน 2564 10.00-11.00 น. - เข้ารับบริการที่ รพ.สต.บ้านขมิ้น ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยอาการอ่อนเพลียและปวดเมื่อยตามร่างกาย
ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่ที่บ้าน
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้าน
29 กันยายน 2564 07.00-17.00 น. - เปิดร้านขายของชำที่บ้าน
17.50-18.30 น. - เข้ารับบริการที่คลินิกนอกเวลา OPD โรงพยาบาลสมเด็จ ด้วยอาการไข้และมีน้ำมูก
30 กันยายน 2564 07.00-18.00 น. - เปิดร้านขายของชำที่บ้าน
1 ตุลาคม 2564 14.00-15.00 น. - เข้ารับบริการที่คลินิก ARI โรงพยาบาลสมเด็จ ด้วยอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR
02 ตุลาคม 2564 09.00 น. - โรงพยาบาลสมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
15.00 น. - เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น