Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7732 | รายที่ 7733 | รายที่ 7734 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7733 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 61 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน และมีผู้ป่วยยืนยัน Covid 19 มาหาที่บ้าน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7940)
5 ต.ค. 64 08.00 น. - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน (อยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยรายที่ 8047)
5 ต.ค. 64 13.30 น -เดินทางไปตรวจหาเชื้อ Covid -19 ที่ รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ไปตรวจพร้อมครอบครัวทั้งหมด 7 คน ตรวจโดยวิธี ATK ผลเป็นลบ (-)
6-7 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ญาติเป็นคนส่งอาหารให้
8 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อ Covid - 19 ที่รพ.หนองกุงศรี โดยรถยนต์ นั่งกระบะหลัง ตรวจโดยวิธี RT-PCR ผลเป็นลบ
9 -12 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
13 ต.ค. 64 08.00 น. - เริ่มมีอาการไข้
13 ต.ค. 64 13.30 น. -เดินทางไปตรวจหาเชื้อ Covid - 19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ตรวจด้วยวิธี RT-PCR
14 ต.ค. 64 08.30 น. - เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจติดเชื้อ Covid - 19 มีผลเป็น Detected (+)
14 ต.ค. 64 13.30 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น