Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7733 | รายที่ 7734 | รายที่ 7735 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7734 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : น้ำมูกไหล ไอ ไข้ต่ำๆ
ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
3 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
-ผู้ป่วยไปซื้อของ สวมหน้ากากตลอดเวลา
4 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
-อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
-ผู้ป่วยได้รับแจ้งจาก อสม.ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดที่เรือนจำ ให้กักตัว
5 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
-ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
-ผู้ป่วยไปซื้อของ สวมหน้ากากตลอดเวลา
-เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ออกตรวจ ATK เชิงรุกครั้งที่ 1 พบผลลบ
6-11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้าน
12 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
-ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้าน
-ผู้ป่วยมีอาการน้ำมูกไหล ไอ ไข้ต่ำๆ
-เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ออกตรวจ ATK เชิงรุกครั้งที่ 2 พบผลบวก
13 ตุลาคม 2564 08.00 -12.00 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.กาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจากรพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น