Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7735 | รายที่ 7736 | รายที่ 7737 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7736 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 65 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด - 19 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ต.ค.2564 ช่วงเช้า - พักอยู่ที่บ้าน
1 ต.ค.2564 12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 8033,8114,8122 (มีผู้ร่วมกิจกรรม 5 คน)
2-5 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน
ุ6 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน และทราบผลญาติตรวจพบเชื้อ
ุ7 ต.ค.2564 13.00-15.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี
ุ8 ต.ค.2564 09.00 น. - ทราบผลตรวจด้วยวิธี PCR ผลไม่พบเชื้อ และผลตรวจของลูกสาวและลูกเขย มีผลพบเชื้อ
ุ9-10 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้าน
ุ11 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้าน เริ่มมีอาการไข้ ไอ
ุ12 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้าน
ุ13 ต.ค.2564 13.00-15.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่สองที่รพ.หนองกุงศรี
ุ14 ต.ค.2564 09.00 น. - ทราบผลตรวจด้วยวิธี PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น