Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7740 | รายที่ 7743 | รายที่ 7744 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7743 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 66 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : โรคเบาหวาน
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-7 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน
8 ต.ค.2564 13.00-15.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK มีผล ไม่พบเชื้อ นั่งรถไปด้วยกันกับผู้ป่วยรายที่ 8301 (ผู้โดยสารรวม 4 คน)
8 ต.ค.2564 17.00 น. - รับประทานอาหารร่วมกับหลานข้างบ้าน และสามี
8 ต.ค.2564 18.00 น. - เริ่มมีอาการไข้ ตัวร้อน
9-12 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน
13 ต.ค.2564 13.00-15.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ไปด้วยกัน 7 คน
13 ต.ค.2564 16.00-16.30 น. - เจ้าของรถพาแวะตลาดสดหนองกุงศรี ผู้ป่วยไม่ได้เข้าไปเดินตลาด
14 ต.ค.2564 09.00 น. - ทราบผลตรวจด้วยวิธี PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น