Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7743 | รายที่ 7744 | รายที่ 7745 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7744 สหัสขันธ์

เพศ หญิง อายุ 65 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 อำเภอสหัสขันธ์ อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันมาจาก กทม.


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-26 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน - ทำงานแปรรูป ปลาอยู่บ้าน
27 กย 64 10.00-12.00น. - ไปเยี่ยมหลานที่เดินทางมาจาก กทม และได้นั่งรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน
28 กย 64 10.00-12.00น. - ทำงานแปรรูป ปลาอยู่บ้าน
28 กย 64 13.00-16.00น - ทำกิจกรรมแปรรูปอาหารกับเพื่อนบ้าน
29 กย 64 ตลอดทั้งวัน - ทำงานแปรรูป ปลาอยู่บ้าน
30 กย 64 17.00น. - ได้รับแจ้งจาก รพ.สต.บ้านโคกก่อง ว่าพี่ชายที่เดินทางมา กทม ติดเชื้อโควิด-19 และได้รับคำแนะนำให้กัก ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สหัสขันธ์ ในวันที่ 1 ต.ค. 2564
1 ตค 64 09.00-11.00น - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ผลพบเชื้อโควิด-19
2 ตค 64 10.00น - เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสนามอำเภอสหัสขันธ์ โดย รถพยาบาล
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น