Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7744 | รายที่ 7745 | รายที่ 7749 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7745 สหัสขันธ์

เพศ ชาย อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 อำเภอสหัสขันธ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีเสมหะ ปวดศีรษะ ไม่เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้าน
19 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้าน
20 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้าน
21 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้าน
22 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้าน
23 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้าน
24 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้าน
25 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้าน
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้าน
27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้าน
28 กันยายน 2564 09.00น. พี่ชายเดินทางมาจาก กทม.แวะมาหา มาเล่นด้วยที่บ้าน
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ซึม ในช่วงกลางคืน ไข้สูงขึ้น
30 กันยายน 2564 13.30 น. ไปรับการตรวจรักษา ที่ รพ.สต.บ้านโคกก่อง
17.00 น. ได้รับแจ้ง จากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกก่อง ว่าพี่ชายติดเชื้อโควิด จึงทำการกักตัว
1 ตุลาคม 2564 09.30 เดินทางเข้ารับการตรวจโควิด19 ที่ รพ.สหัสขันธ์ ตรวจ ATK และ RT-PCR
15.30 เจ้าหน้าที่ รพ.สหัสขันธ์ แจ้งผลการตรวจ ATK Positive และเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอสหัสขันธ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น