Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7745 | รายที่ 7749 | รายที่ 7750 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7749 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 13 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7667 )


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกเปะใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ
29 กันยายน 2564 07.00-12.00 น. 12.00-24.00 น. ผู้ป่วยไปนากับพ่อ และมีการรับประทานอาหารร่วมกันผู้ป่วยโควิดยืนยัน รายที่ 7667 ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกเปะใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ
30 กันยายน 2564 06.00-24.00 น. ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกเปะใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ
1 ตุลาคม 2564 06.00 – 07.00 น. 15.00-15.30 น. 20.00-24.00 น. ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกเปะใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR กับหน่วยตรวจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกเปะใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ
2 ตุลาคม 2564 07.00-10.00 น. 10.00 น. ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกเปะใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น