Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7751 | รายที่ 7752 | รายที่ 7753 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7752 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอแห้ง เหนื่อย อ่อนเพลีย
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 กย 64 -17 กันยายน 2564 8.00-16.00น ใส่หน้ากากอนามัยและเดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์พร้อมเพื่อนที่ทำงานและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน (ไม่ใส่หน้ากากอนามัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน
18-19 กันยายน 2564 8.00-16.00น อยู่บ้านกับครอบครัว คุณตา และน้องชาย รวม 3 คน (ไม่ใส่หน้ากากอนามัย)
20 -22 กันยายน 2564 8.00-16.00น ใส่หน้ากากอนามัยและเดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์พร้อมเพื่อนที่ทำงานและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน (ไม่ใส่หน้ากากอนามัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน
23 กันยายน 2564 08.00-16.00น. 18.00-19.00น. ใส่หน้ากากอนามัยและเดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์พร้อมเพื่อนที่ทำงานและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน (ไม่ใส่หน้ากากอนามัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้านและวันนี้ตอนเย็น พ่อ แม่ ลุง เดินทางกลับจาก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้ง 3 คน (มีผู้ป่วยโควิด -19 ในที่ทำงาน) โรงงานสั่งปิด และ ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มวันที่ 13 กย.2564 และพ่อ แม่ พักที่บ้านพร้อมผู้ป่วย ลุงพักที่ ม.2)
24 กันยายน 2564 8.00-16.00น ใส่หน้ากากอนามัยและเดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์พร้อมเพื่อนที่ทำงานและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน (ไม่ใส่หน้ากากอนามัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน และ เดินทางไปเยี่ยมย่าทวดที่ป่วยติดเตียง(ม.2)และรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน(ไม่ใส่หน้ากากอนามัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน
25 กันยายน 2564 08.00-17.00น 18.00-20.00น. พักอยู่บ้านกับครอบครัว พ่อ แม่ ตา และน้องชาย เดินทางไปเก็บเห็ดที่โคกบ้านหนองสอ ตำบลลำปาว โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมแม่ และเพื่อนครูศพด. 2 คน เสร็จแล้วเดินทางกลับ เดินทางไปเยี่ยมย่าทวดที่ป่วยติดเตียง(ม.2)และรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน(ไม่ใส่หน้ากากอนามัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน
26 กันยายน 2564 8.00-12.00น 18.00-20.00น. ใส่หน้ากากอนามัยและเดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์พร้อมเพื่อนที่ทำงานและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน (ไม่ใส่หน้ากากอนามัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน และ เดินทางไปเยี่ยมย่าทวดที่ป่วยติดเตียง(ม.2)และรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน(ไม่ใส่หน้ากากอนามัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน
27 กันยายน 2564 8.00-17.00น 18.00-19.30น. ใส่หน้ากากอนามัยและเดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์พร้อมเพื่อนที่ทำงานและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน (ไม่ใส่หน้ากากอนามัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน และ เดินทางไปซื้อโทรศัพท์ที่ร้านโทรศัพท์หน้าห้างพลาซ่ากาฬสินธุ์(ใส่หน้ากากอนามัย)และไปรับยาที่คลินิกหมอวีระ และแวะซื้อน้ำเต้าหู้ที่ตลาดเสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน
28 กันยายน 2564 8.00-16.00น เดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์พร้อมเพื่อนที่ทำงานและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันเสร็จแล้วเดินทางกลับบ้านและนำโทรศัพท์ที่ซื้อมาไปให้หลานสาวและพูดคุยกับแม่สามี(ม.2)ใส่หน้ากากอนามัย เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้านเนื่องจากมีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ นอนพักที่บ้าน
29 กันยายน 2564 8.00-16.00น. 16.0008.00น มีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ทานยาฟ้าทลายโจรดีขึ้นเล็กน้อยและเดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ใส่หน้ากากอนามัยชั้นเดียว พร้อมเพื่อนที่ทำงานและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน (ไม่ใส่หน้ากากอนามัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้านนอนพัก มีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายมาก ไอแห้งๆ เหนื่อยอ่อนเพลียมาก นอนพักที่บ้าน
30 กันยายน 2564 09.30-10.30น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมน้องชายไปตรวจ ATk+ที่ รพ.กาฬสินธุ์ธนบุรี และกลับบ้านมากักกันตนเองพร้อมครอบครัว แจ้งพื้นที่ดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 08.00-12.00น. ตรวจRT-PCR ที่ รพ.กาฬสินธุ์ และกักกันตัวที่บ้าน
2 ตุลาคม 2564 08.00-12.00น. เดินทางมาพักรักษาตัวที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น