Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7753 | รายที่ 7754 | รายที่ 7755 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7754 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 59 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ คูรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.สหัสขันธ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ ไอแห้ง เจ็บคอ น้ำมูกใส
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 กย 64 -17 กันยายน 2564 8.00-16.00น ใส่หน้ากากอนามัยและเดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์พร้อมเพื่อนที่ทำงานและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน (ไม่ใส่หน้ากากอนามัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน
18-19 กันยายน 2564 8.00-16.00น อยู่บ้านกับครอบครัว สามีและหลาน รวม 3 คน (ไม่ใส่หน้ากากอนามัย)
20-23 กันยายน 2564 8.00-16.00น ใส่หน้ากากอนามัยและเดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์พร้อมเพื่อนที่ทำงานและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน (ไม่ใส่หน้ากากอนามัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน
24 กันยายน 2564 8.00-16.00น พักอยู่บ้านกับครอบครัว สามี และหลาน มีครอบครัวญาติจำนวน 4 คน (ม.8 ต.เชียงเครือ)เดินทางมาเล่นและทานอาหารเที่ยงด้วยกันทั้งหมด 7 คน ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
25 กันยายน 2564 8.00-16.00น. พักอยู่บ้านกับครอบครัว สามี และหลาน มีครอบครัวญาติจำนวน 4 คน (ม.8 ต.เชียงเครือ)เดินทางมาเล่นและทานอาหารเที่ยงด้วยกันทั้งหมด 7 คน ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
26 กันยายน 2564 8.00-16.00น ใส่หน้ากากอนามัยและเดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์พร้อมเพื่อนที่ทำงานและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน (ไม่ใส่หน้ากากอนามัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน
27 กันยายน 2564 8.00-17.00น ใส่หน้ากากอนามัยมีช่างมาซ่อมบ้านจำนวน 2 คน (ม.6 ต.เชียงเครือ) พูดคุยและทักทายกันเล็กน้อยและเดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์พร้อมเพื่อนที่ทำงานและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน (ไม่ใส่หน้ากากอนามัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน
28 กันยายน 2564 8.00-16.00น ใส่หน้ากากอนามัยเดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์พร้อมเพื่อนที่ทำงานและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันเสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน
29 กันยายน 2564 8.00-16.00น. ใส่หน้ากากอนามัยเดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์พร้อมเพื่อนที่ทำงานและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน(ไม่ใส่เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน
30 กันยายน 2564 09.30-10.30น. ใส่หน้ากากอนามัยเดินทางไปทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์พร้อมเพื่อนที่ทำงานและได้รับแจ้งเพื่อนร่วมงานตรวจATK+ผลPositive เดินทางกลับบ้านไปกักกันตัว
1 ตุลาคม 2564 08.00-12.00น. 17.30-20.30น. เดินทางพร้อมเพื่อนร่วมงาน 9 คน ไปตรวจ RT-PCR ที่รพ.กาฬสินธุ์ให้รอก่อน 1 วัน ผู้ป่วยพร้อมเพื่อนร่วมงาน 8 คนเดินทางไปตรวจที่รพ.สหัสขันธ์(ลูกสาวเพื่อนร่วมงานทำงานที่รพ.สหัสขันธ์แนะนำ)เสร็จแล้วเดินทางไปพักที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลห้วยโพธิ์(ที่พักคอย) ได้รับแจ้งผล ATK+ แยกกักกันตัวที่ LQ
2 ตุลาคม 2564 08.00-12.00น. ไปพักรักษาตัวที่รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น