Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7754 | รายที่ 7755 | รายที่ 7757 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7755 สหัสขันธ์

เพศ หญิง อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบล- อำเภอสหัสขันธ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัตินั่งรถตู้โดยสารไปรับยาที่ รพ.แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-20 กันยายน 2564 03.00 - 08.00 น. ผู้ป่วยขายข้าวจี่ที่ตลาดสดโนนบุรี และกลับมาพักผ่อนที่บ้านตลอดทั้งวัน
21 กันยายน 2564 10.00 - 10.30 น. ผู้ป่วยนั่งรถสองแถวจากตำบลโนนบุรี ไปที่ บขส.จังหวัดกาฬสินธุ์
10.30 - 12.00 น. ผู้ป่วยนั่งรถตู้โดยสารประจำทางจาก บขส.จังหวัดกาฬสินธุ์ ไป รพ.ศูนย์ขอนแก่น
17.00 - 18.00 น. ผู้ป่วยรับยารักษาเกี่ยวกับกระดูกที่ รพ.ศูนย์ขอนแก่น
18.00 น. ญาติผู้ป่วยมารับไปนอนค้างคืนด้วย 1 คืน
21 กันยายน 2564 10.00 - 12.30 น. ป่วยนั่งรถตู้โดยสารประจำทางจาก บขส.จังหวัดขอนแก่นกลับบ้านที่ ม.11 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
23-24 กันยายน 2564 03.00 - 08.00 น. ผู้ป่วยขายข้าวจี่ที่ตลาดสดโนนบุรี และกลับมาพักผ่อนที่บ้านตลอดทั้งวัน
25 กันยายน 2564 03.00 - 08.00 น. ผู้ป่วยขายข้าวจี่ที่ตลาดสดโนนบุรี และกลับมาพักผ่อนที่บ้านตลอดทั้งวัน
12.00 น. ลูกชาย ลูกสะใภ้ หลานสาว มาเยี่ยมที่บ้านและนอนพัก 1 คืน
26-29 กันยายน 2564 03.00 - 08.00 น. ผู้ป่วยขายข้าวจี่ที่ตลาดสดโนนบุรี และกลับมาพักผ่อนที่บ้านตลอดทั้งวัน
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักผ่อนที่บ้านตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีอาการ ไข้ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
19.00 น. ไปรับการรักษาที่คลีนิกแพทย์เอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอสหัสขันธ์ แพทย์แนะนำมาตรวจโควิด19 วันที่ 1 ต.ค.2564
1 ตุลาคม 2564 09.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด19 ที่ลานจอดรถ โรงพยาบาลสหัสขันธ์
2 ตุลาคม 2564 05.30 น. เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาโรงพยาบาลสหัสขันธ์โทรแจ้ง พบติดเชื้อโควิด19
09.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น