Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7755 | รายที่ 7757 | รายที่ 7758 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7757 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 กันยายน 2564 06.00 - 18.00 น. - เฝ้าร้านค้าขายของชำที่บ้าน
19 กันยายน 2564 ช่วงเช้า - เฝ้าร้านค้าขายของชำที่บ้าน
13.00-14.30 น. - เล่นกับเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกัน (5คน) / กลับบ้าน
20 กันยายน 2564 ช่วงเช้า - เล่นกับเพื่อนที่วัดบ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 10
ช่วงบ่าย - เล่นกับเพื่อนที่บ้านยาย
21 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - เล่นเกมส์ที่บ้านเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกัน(7คน)
22 กันยายน 2564 06.00-10.30 น. - เฝ้าร้านค้าขายของชำที่บ้าน
10.30-18.00 น. - เล่นเกมส์ที่บ้านเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกัน(7คน)
23 กันยายน 2564 06.00-10.00 น. - เฝ้าร้านค้าขายของชำที่บ้าน
10.30-16.00 น. - เล่นเกมส์ที่บ้านเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกัน(7คน) / กลับบ้าน
24 กันยายน 2564 06.00-08.30 น. - เฝ้าร้านค้าขายของชำที่บ้าน
09.00-12.00 น. - เล่นน้ำตกแก้งกะอามกับเพื่อน (2 คน)
ช่วงบ่าย - เฝ้าร้านค้าขายของชำที่บ้าน
25 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน เริ่มมีไข้ตอนกลางคืน
26-30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - เฝ้าร้านค้าขายของชำที่บ้าน
01 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เฝ้าร้านค้าขายของชำที่บ้าน (มารดาเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมด็จ)
02 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลมารดาตรวจพบเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7728)
10.00-11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
ช่วงบ่าย - กักตัวที่บ้าน (รอผล PCR)
03 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
15.30 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น