Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7761 | รายที่ 7762 | รายที่ 7763 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7762 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีน้ำมูก ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วย URI เข้ารับบริการที่คลีนิก ARI ผล ATK+


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลคำสร้างที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์พักอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 คน(รวมผู้ป่วย)
30 กันยายน 2564 07.00 น. – 07.20 น. ผู้ป่วยไปซื้อกับข้าว ที่สหกรณ์ร้านค้าในหมู่บ้าน (บ้านโนนสมบูรณ์)รับประทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัว จำนวน 4คน
30 กันยายน 2564 07.20 น. เป็นต้นไป อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
1-3 ตุลาคม 2564 08.00 น.– 08.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อกับข้าว ที่สหกรณ์ร้านค้าในหมู่บ้าน (บ้านโนนสมบูรณ์)รับประทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัว จำนวน 4 คน
1-3 ตุลาคม 2564 08.30 น. เป็นต้นไป อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
4 ตุลาคม 2564 07.00 น.– 14.00 น. ผู้ป่วยและสามี เดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
4 ตุลาคม 2564 16.00 น. เดินทางถึงบ้าน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
5-6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลคำสร้างที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พักอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 คน (รวมผู้ป่วย)
7-8 ตุลาคม 2564 07.00 น. – 07.20 น. ผู้ป่วยไปซื้อกับข้าว ที่สหกรณ์ร้านค้าในหมู่บ้าน (บ้านโนนสมบูรณ์)รับประทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัว จำนวน 4คน
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลคำสร้างที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พักอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4คน(รวมผู้ป่วย)
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ไอ มีเสมหะ ปวดกล้ามเนื้อ
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลคำสร้างที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พักอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4คน(รวมผู้ป่วย)
11-12 ตุลาคม 2564 08.00น. – 17.00 น. ผู้ป่วยไปขุดมันรับจ้าง ร่วมกับคนในชุมชน จำนวน 6 คน
11-12 ตุลาคม 2564 20.00 น. ผู้ป่วย สามีและลูก เดินทางไปเข้าเวร ที่สหกรณ์การเกษตร อำเภอสามชัย
13 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการรักษาด้วย อาการไข้ ไอ มีเสมหะ ปวดศีรษะ และปวดกล้ามเนื้อ แพทย์วินิจฉัยส่งตรวจเชื้อโควิด19 ด้วยวิธี ATK ผล ATK + และ RT-PCR Admit ที่ห้องแยกกัก โรงพยาบาลสามชัย
13 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการรักษาด้วย อาการไข้ ไอ มีเสมหะ ปวดศีรษะ และปวดกล้ามเนื้อ แพทย์วินิจฉัยส่งตรวจเชื้อโควิด19 ด้วยวิธี ATK ผล ATK + และ RT-PCR Admit ที่ห้องแยกกัก โรงพยาบาลสามชัย
13 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลสามชัย แจ้งผลการตรวจยืนยัน เชื้อโควิด -19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น