Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7762 | รายที่ 7763 | รายที่ 7764 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7763 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8512 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
2 ต.ค.64 10.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปทานข้าวบ้านเพื่อนที่บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลโพน อำเภอคำม่วง
14.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปทานข้าวบ้านเพื่อนที่บ้านสามชัย อำเภอสามชัย
3-5 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
6 ต.ค.64 12.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางมาทานข้าวที่บ้านเพื่อน (ผู้ป่วยรายที่ 8512)
14.00 น. -ผู้ป่วยกลับบ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
7-8 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
9 ต.ค.64 09.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านหนองกรุงน้อย ตำบลสำราญใต้
17.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านหนองแสง ตำบลสำราญใต้
18.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านเพื่อน บ้านโพนทอง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8512) ตำบลสำราญใต้
10 ต.ค.64 09.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางพาลูกสาวไปฉีดวัคซีนที่โรงเรียนสามชัย
12.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านคำอุดม ไปทานข้าวบ้านเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8512) ตำบลสำราญใต้
13.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปหาเสียงพร้อมกับเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8512) บ้านหนองไฮ ตำบลสำราญใต้
14.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปหาเสียงพร้อมกับเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8512) บ้านท่าช้าง ตำบลสำราญใต้
19.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปหาเสียงพร้อมกับเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8512) บ้านหนองช้างตำบลหนองช้าง
21.30 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านหนองแสงพร้อมกับเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8512) เพื่อหาเพื่อน
11 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
12 ต.ค.64 08.00-17.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านเพื่อนที่บ้านหนองกรุงน้อย ตำบลสำราญใต้
-ผู้ป่วยมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ
13 ต.ค.64 09.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสามชัย ด้วยวิธี Antigen test kit ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โรงพยาบาลสามชัย ผลพบเชื้อโควิด-19
10.00 น. -ทีม SRRT ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันผล
14 ต.ค.64 09.00 น. -ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
13.00 น. -เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น