Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7769 | รายที่ 7770 | รายที่ 7773 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7770 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : เบาหวาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 3/10/2564 07.00 น. - 19.00 น. - อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
4/10/2564 08.00 น. – 17.00 น. - ทำงานคณะกรรมการกองทุนประชารัฐหมู่บ้าน
4/10/2564 18.00 น -19.00 น - เสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
5/10/2564 ถึงวันที่ 6/10/2564 10.-00 –16.00 น - ร่วมงานศพที่ 2 ช่วยทำกับข้าว
7/10/2564 07.30 น.- 16.00 น. - ร่วมงานศพที่ 2 ช่วยทีมแม่ครัวทำอาหาร เสิร์ฟอาหาร
8/10/2564 07.00 น. – 17.00 น. - ทำงานช่วยที่ร้านประชารัฐ เช็คสินค้า เสร็จแล้ว กลับบ้านไม่ได้ไปไหน
9/10/2564 08.30 น.–19.00 น - ทำงานที่ร้านค้าประชารัฐ เช็คของเพื่อทำการสรุปปันผลกำไร
10/ 10/2564 08.30 น – 20.00 น. - ทำงานที่ร้านค้าประชารัฐ เช็คของเพื่อทำการสรุปปันผลกำไร และกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
11/10/2564 07.30 น.–16.00 น - เริ่มมีอาการไอ ระคายเคืองที่คอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น และปันผลกำไรให้สมาชิกร้านค้าประชารัฐ เสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
12/10/2564 08.30 น.–16.00 น - อยู่เวรด่านชุมชน ร่วมกับทีมงาน ใส่แมสตลอดเวลา
13/10/2564 08.00 น.-10.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ และเดินทางกลับบ้านไม่ได้แวะที่ไหน
14/10/2564 08.00 น. - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19
14/10/2564 18.00 น. - เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น