Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7770 | รายที่ 7773 | รายที่ 7774 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7773 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก จมูกไม้ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ต.ค.2564 07.00 น. - 19.00 น. - อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
4 ต.ค.2564 08.00 น. – 17.00 น. - ทำงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
4 ต.ค.2564 18.00 น -19.00 น - เสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
5 - 6 ต.ค.2564 10.-00 –16.00 น - ร่วมงานศพที่ 2 ช่วยทำกับข้าว
7 ต.ค.2564 07.30 น.- 16.00 น. - ทำหน้าที่คัดกรอง วัดอุณหภูมิในงานศพที่ 2
8 ต.ค.2564 07.00 น. – 15.00 น. - อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ไปฉีดยาที่คลินิกแถวบ้าน
9 ต.ค.2564 08.30 น.–19.00 น - ทำงานที่ร้านค้าประชารัฐ เช็คของเพื่อทำการสรุปปันผลกำไร
10 ต.ค. 2564 07.00 น. - ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด19 เป็นกลุ่มที่ตัวเองได้อยู่สัมผัสใกล้ชิดในทีมแม่ครัว
10 ต.ค. 2564 08.30 น – 20.00 น. - ทำงานที่ร้านค้าประชารัฐ เช็คของเพื่อทำการสรุปปันผลกำไร
10 ต.ค.2564 20.00 น. - กลับบ้านไม่ได้ไปไหน
11 ต.ค.2564 08.30 น.–16.00 น - ร่วมเป็นคณะกรรมการปันผลกำไร สมาชิกร้านค้าประชารัฐ เสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
12 ต.ค.2564 08.30 น.–16.00 น - พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
13 ต.ค. 2564 08.00 น.-10.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ เดินทางกลับบ้านไม่ได้แวะที่ไหน
14 ต.ค.2564 08.00 น. - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19
14 ต.ค.2564 18.00 น. - เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น