Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7773 | รายที่ 7774 | รายที่ 7775 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7774 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 3/10/2564 07.00 น. - 18.00 น. - ไปร่วมงานศพที่ 1 ทำหน้าที่ เป็นทีมแม่ครัว ประกอบอาหาร ใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา เสร็จงาน กลับบ้าน
4/10/2564 06.00 น. – 22.00 น. - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5/10/2564 ถึงวันที่ 7/10/2564 07.-00 –19.00 น - ไปร่วมงานศพที่ 2 ทำหน้าที่ เป็นทีมแม่ครัว ประกอบอาหาร ใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา เสร็จงาน กลับบ้าน
8/10/2564 07.30 น.- 17.00 น. - ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเช็คสินค้าร้านค้าประชารัฐ เสร็จงาน พักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปไหน
9/10/2564 07.00 น. - 18.00 น. - ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเช็คสินค้าร้านค้าประชารัฐ เสร็จงาน พักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปไหน
10/ 10/2564 08.30 น – 19.00 น. - ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเช็คสินค้าร้านค้าประชารัฐ และ ปันผลกำไรประจำปี เสร็จงาน พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
11/10/2564 08.30 น.–19.00 น - เริ่มมีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก คล้ายไข้หวัด อ่อนเพลีย พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
12/10/2564 ตลอดทั้งวัน - พักผ่อนอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
13/10/2564 08.00 น.-10.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ เดินทางกลับบ้านไม่ได้แวะที่ไหน
14/10/2564 08.00 น. - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19
14/10/2564 18.00 น. - เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น