Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7774 | รายที่ 7775 | รายที่ 7777 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7775 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 2 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เด็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ป่วยโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2564 1 ตุลาคม 2564 อยู่บ้าน ร่วมกับตา ยาย น้าชายและพี่ชาย
2,3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พ่อกลับจากขอนแก่นมาหาที่บ้าน อยู่บ้านทั้งวัน
4-8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ร่วมกับตา ยาย น้าชายและพี่ชาย
9,10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พ่อกลับจากขอนแก่นมาหาที่บ้าน อยู่บ้านทั้งวัน
14 ตุลาคม 2564 08.00น.-10.00น. 10.00 น.-12.00 น. ได้รับการตรวจ RT-PCR แล้วเจ้าหน้าที่แนะนำให้กลับมากักตัวที่บ้าน
15 ตุลาคม 2564 เช้า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น