Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7775 | รายที่ 7777 | รายที่ 7778 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7777 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังอาชีพค้าขายในตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 ตุลาคม 2564 03.30-09.00 น. - เปิดร้านค้าขายเนื้อหมูที่ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ / กลับบ้าน
ุ6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
7 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เข้ารับการตรวจเชิงรุก ATK ที่ รพ.สต.บ้านขมิ้น (ผลไม่พบเชื้อโควิด19)
ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
8-12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน/ตรวจ ATK ด้วยตนเอง(ผลบวก)
14 ตุลาคม 2564 10.30-11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ( รอผล)
15 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น