Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7781 | รายที่ 7782 | รายที่ 7783 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7782 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่7739


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2 ตุลาคม 2564 07.00-17.00 น. - ทำงานที่ร้านวัสดุก่อสร้างใน อ.สมเด็จ
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - หยุดงาน
4-9 ตุลาคม 2564 07.00-17.00 น. - ทำงานที่ร้านวัสดุก่อสร้างใน อ.สมเด็จ
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - หยุดงาน
11-13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่ร้านวัสดุก่อสร้างใน อ.สมเด็จ
- ลูกสาวนายจ้างเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
14 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจลูกสาวนายจ้าง(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7739) พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
10.00 - 11.30 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
ช่วงบ่าย - กลับไปกักตัวที่บ้าน ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
15 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น