Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7784 | รายที่ 7789 | รายที่ 7790 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7789 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ น้ำมูกใส
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-ต.ค.-64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน เรียนออนไลน์
2-ต.ค.-64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน เรียนออนไลน์
3-ต.ค.-64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน เรียนออนไลน์
4-ต.ค.-64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน เรียนออนไลน์
5-ต.ค.-64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน เรียนออนไลน์
6-ต.ค.-64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน เรียนออนไลน์
7-ต.ค.-64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน เรียนออนไลน์
8-ต.ค.-64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน เรียนออนไลน์
9-ต.ค.-64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน เรียนออนไลน์
10-ต.ค.-64 08.00 น.- 16.00 น. พักอาศัยที่บ้าน เรียนออนไลน์
10-ต.ค.-64 17.00 น. พี่ชาย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ จ.กาฬสินธุ์) เดินทางมาจากจังหวัดสระบุรี เพื่อมาเยี่ยมบิดามารดา
11-ต.ค.-64 08.00 น.-16.00 น. พักอาศัยที่บ้าน เรียนออนไลน์
12-ต.ค.-64 08.00 น.-16.00 น. พักอาศัยที่บ้าน เรียนออนไลน์
13-ต.ค.-64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน เรียนออนไลน์
14-ต.ค.-64 08.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยชุดตรวจ ATK ผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่ส่งตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ยืนยันด้วยวิธี RT-PCR และเริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก
15-ต.ค.-64 08.00 น. ได้รับรายงานจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม COVID – 19
15-ต.ค.-64 11.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น