Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7789 | รายที่ 7790 | รายที่ 7791 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7790 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ คั่นเนื้อคั่นตัว ไอ เจ็บคอ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 - 24 ก.ย. 2564 06.00 – 07.00 น. ออกไปฟาร์มไก่
15 - 24 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีญาติมาเล่นที่บ้าน
25 - 26 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีญาติมาเล่นที่บ้าน
25 - 26 ก.ย. 2564 พี่สาวและพี่เขยจากจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเยี่ยมพักอาศัยที่บ้าน 2 วัน
28 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยที่บ้าน เริ่มป่วย อาการไข้ คั่นเนื้อคั่นตัว ไอ เจ็บคอ
29 - 30 ก.ย. 2564 06.00 – 07.00 น. ออกไปฟาร์มไก่
29 - 30 ก.ย. 2564 ไปคลินิกนายแพทย์ไพบูลย์ (จำวันที่แน่นอนไม่ได้) ครั้งที่ 1
1 - 8 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเยี่ยมถามไถ่อาการป่วยที่บ้าน
1 - 8 ต.ค. 2564 ไปคลินิกนายแพทย์ไพบูลย์ (จำวันที่แน่นอนไม่ได้) ครั้งที่ 2
9 - 10 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเยี่ยมถามไถ่อาการป่วยที่บ้าน
9 - 10 ต.ค. 2564 ไปคลินิกนายแพทย์ไพบูลย์ (จำวันที่แน่นอนไม่ได้) ครั้งที่ 3
11 ต.ค. 2564 09.00 – 10.00 น. ไป ธกส. สาขาอำเภอฆ้องชัย
11 ต.ค. 2564 11.00 น. แม่ (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8408 จ.กาฬสินธุ์) เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยอาการไข้ หายใจหอบ มีผลตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เป็นผลบวก
11 ต.ค. 2564 12.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยชุดตรวจ ATK ผลเป็นลบ เจ้าหน้าที่ส่งตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ยืนยันด้วยวิธี RT-PCR และกักตัวที่บ้าน
12 - 13 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
14 ต.ค. 2564 09.00 – 10.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR
15 ต.ค. 2564 08.00 น. ได้รับรายงานจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม COVID – 19
15 ต.ค. 2564 11.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น