Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7790 | รายที่ 7791 | รายที่ 7792 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7791 ฆ้องชัย

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาอำเภอฆ้องชัย ประกอบอาชีพ พนักงานราชการ อำเภอ/เขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 11/10/2564
ด้วยอาการ : ปวดเมื่อยตามร่างกาย มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
10 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ็HQ ม.2 โนนแดง จังหวัดกาฬสินธุ์
15 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น