Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7791 | รายที่ 7792 | รายที่ 7793 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7792 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 14 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2-3 ตุลาคม 2564 วันหยุด อยู่บ้าน
4-8 ตุลาคม 2564 สอบออนไลน์ที่บ้าน
9-10 ตุลาคม 2564 วันหยุด อยู่บ้าน
11 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลว่าพ่อแม่และน้อง(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8369,8368,8366) ตรวจพบเชื้อ
11 ตุลาคม 2564 กักตัวที่บ้าน
12-13 ตุลาคม 2564 กักตัวที่บ้าน
14 ตุลาคม 2564 มีอาการไข้ เจ็บคอ
14 ตุลาคม 2564 13.00 น. ไปขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564 Admit ห้องแยกโรคที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รอผลตรวจ
15 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น