Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7792 | รายที่ 7793 | รายที่ 7795 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7793 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ตัวร้อน มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : HIV
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่บ้าน
7 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลว่าบิดาตรวจพบเชื้อ
8 ตุลาคม 2564 ไปขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์กับมารดา
8 ตุลาคม 2564 กักตัวที่บ้าน รอผล
9 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลว่ามารดา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8173) ตรวจพบเชื้อ
10-13 ตุลาคม 2564 กักตัวที่บ้าน
14 ตุลาคม 2564 09.00 น. ไปขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564 กักตัวที่บ้าน รอผล
15 ตุลาคม 2564 มีอาการตัวร้อน มีน้ำมูก
15 ตุลาคม 2564 09.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
15 ตุลาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น