Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7793 | รายที่ 7795 | รายที่ 7796 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7795 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน วันหยุด ไปร้อยเอ็ดกับเพื่อน โดยรถยนต์ส่วนตัว
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน วันหยุด พักที่บ้านพัก
4 ตุลาคม 2564 08.00-16.30 น. สอนออนไลน์ที่โรงเรียน
5 ตุลาคม 2564 08.00-16.30 น. มีสัมมนาออนไลน์ที่โรงเรียน เข้าสัมมนากับเพื่อน 2 คน
6 ตุลาคม 2564 08.30 - 16.30 น. สอนออนไลน์ที่บ้าน
6 ตุลาคม 2564 19.00 น. ไปทานข้าวกับเพื่อน
7 ตุลาคม 2564 09.00-12.00 น. มีประชุมที่โรงเรียนร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8369
8 ตุลาคม 2564 08.00-16.30 น. ไปทำงานที่โรงเรียน
9-10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน วันหยุด อยู่บ้าน
11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน ทราบว่าครูที่โรงเรียนตรวจพบเชื้อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8369)
12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน เริ่มมีอาการไข้ ไอ
14 ตุลาคม 2564 09.00 น. ไปขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน รอผลตรวจ มีอาการไข้ ไอ
15 ตุลาคม 2564 09.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น