Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7795 | รายที่ 7796 | รายที่ 7797 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7796 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 6/10/2564 07.00 น. - 19.00 น. - อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
7/10/2564 07.30 น.- 08.00 น. - ไปร่วมทำบุญงานศพ ไม่ถึง 5 นาที แล้วกลับบ้าน
8/10/2564 07.00 น. – 09.00 น. - เยี่ยมบ้านดูแลผู้สูงอายุที่ดูแล 6 ราย .ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
8/10/2564 10.00 น.-18.00 น. - ทำงานที่ร้านค้าประชารัฐ เช็คของเพื่อทำการสรุปปันผลกำไร
9/10/2564 08.30 น.–19.00 น - ทำงานที่ร้านค้าประชารัฐ เช็คของเพื่อทำการสรุปปันผลกำไร เสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
10/10/2564 07.00 น. - เริ่มมีอาการคล้ายไข้หวัด ไอ มีเสมหะ ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น
10/10/2564 08.30 น – 20.00 น. - ทำงานที่ร้านค้าประชารัฐ เช็คของเพื่อทำการสรุปปันผลกำไร กลับบ้านไม่ได้ไปไหน
11/10/2564 08.30 น.–16.00 น - ร่วมเป็นคณะกรรมการปันผลกำไร สมาชิกร้านค้าประชารัฐ เสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
12/10/2564 ตลอดทั้งวัน - พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
13/10/2564 08.00 น.-10.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ เสร็จแล้ว เดินทางกลับบ้านไม่ได้แวะที่ไหน
14/10/2564 08.00 น. - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19
14/10/2564 14.00 น. - เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น