Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7797 | รายที่ 7798 | รายที่ 7799 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7798 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน (ร่วมบ้านผู้ป่วยรายที่ 7940,7799,8153)
3 ต.ค. 64 08.00 น. - เริ่มมีอาการไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ขณะป่วยอาศัยอยู่ที่บ้าน
4 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถมอเตอร์ไซต์
4 ต.ค. 64 14.00 น. - รถมอเตอร์ไซต์ที่ขับไปยางรั่วเลยแวะซ้อมที่ร้านปะยางแถวบ้านหนองหอไตร
4 ต.ค. 64 14.30 น. - เดินทางถึงรพ.หนองกุงศรี และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ตรวจด้วยวิธี ATK ผลไม่พบเชื้อ
5 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
ึ6 ต.ค. 64 09.00 น. - มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น
ึ6 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถมอเตอร์ไซต์ ตรวจด้วยวิธี RT-PCR
ึ7 ต.ค. 64 09.00 น. - ทราบผลตรวจ Covid19 มีผลเป็นไม่แน่ชัด (inconclusive)
ึ7 ต.ค. 64 11.00น. - เดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
ึ8-13 ต.ค. 64 13.00 น. - รับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
14 ต.ค. 64 13.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ
15 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - รับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น