Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7799 | รายที่ 7800 | รายที่ 7801 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7800 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 3 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน (อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยรายที่ 8047)
5 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 กับครอบครัวจำนวน7คน ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง ตรวจด้วยวิธี ATK ผลเป็น ลบ แต่มีคนในครอบครัวผลป็นบวก 1คน ซึ่งเป็นบิดาของผู้ป่วย
6-8 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
8 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางไปตรวจ Covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรีตรวจโดยวิธีRT-PCR ผลเป็นลบ
9-13 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
14 ต.ค. 64 07.00 น. - เริ่มมีอาการไข้
14 ต.ค. 64 14.00 น. - เดินทางไปตรวจ Covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรีโดยวิธีRT-PCR และเดินทางกลับบ้าน
15 ต.ค. 64 09.00 น. - ทราบผลตรวจพบเชื้อ (Detected)
15 ต.ค. 64 14.30 น. - เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น