Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7801 | รายที่ 7809 | รายที่ 7810 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7809 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7739 (พี่สาว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-13 ตุลาคม 2564 07.00 - 17.00 น. - เปิดร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
13 ตุลาคม 2564 10.00-12.00 น. - พี่สาว(ผู้ป่วยรายที่7739) เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
14 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพี่สาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7739) พบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
10.00 - 12.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
15 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
- เดินทางเข้ารับการรักษาที่ รพ.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด (ความประสงค์ของผู้ป่วย)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น