Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7809 | รายที่ 7810 | รายที่ 7811 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7810 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 54 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ข้าราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ ไอ มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8424 จังหวัดกาฬสินธุ์(เพื่อนร่วมงาน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 3 คน
1 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน
2 - 3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 3 คน ไม่ได้ไปไหน
4 - 7 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน
8 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน
8 ตุลาคม 2564 19.00 – 21.00 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปกินข้าวกับเพื่อน 3 คน ใน ต.โพนทอง แล้วกลับบ้าน
9 ตุลาคม 2564 09.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยให้ช่างมาทาสีที่บ้านสวน ใน ต.โพนทอง
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 3 คน ไม่ได้ไปไหน
11 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน
12 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา และทราบข่าวว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบสารพันธุกรรม COVID – 19
13 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้านสวน ใน ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
13 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ไอ มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
14 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน และกลับไปกักตัวที่บ้านสวน
15 ตุลาคม 2564 08.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
15 ตุลาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น