Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7810 | รายที่ 7811 | รายที่ 7812 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7811 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ข้าราชการครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2-10 ตุลาคม 2564 พักที่บ้านพักแฟน อบต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
11 ตุลาคม 2564 10.00-13.00 น. ไปทำงานที่โรงเรียน
11 ตุลาคม 2564 15.00 น. กลับบ้านพักแฟนที่เชียงยืน
12 ตุลาคม 2564 10.00-14.00 น. ไปทำงานที่โรงเรียน
12 ตุลาคม 2564 16.00 น. กลับบ้านพักแฟนที่เชียงยืน
12 ตุลาคม 2564 19.00 น. เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดตามร่างกาย
13 ตุลาคม 2564 ไปขอรับการตรวจ ATK ที่ รพ.สต.ใกล้บ้านพักที่เชียงยืน ผลตรวจ positive
13 ตุลาคม 2564 กักตัวที่บ้านพัก
14 ตุลาคม 2564 09.00 น. ไปขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564 11.30 น. กลับบ้านพักที่กาฬสินธุ์ รอผล
15 ตุลาคม 2564 09.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
15 ตุลาคม 2564 11.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น