Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7811 | รายที่ 7812 | รายที่ 7813 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7812 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 6 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ถ่ายเหลว
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8500 และ 7818 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 - 7 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 6 คน
1 - 7 ตุลาคม 2564 08.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยออกไปเล่นที่บ้านเพื่อน ในละแวกเดียวกัน เป็นประจำ
8 - 9 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยออกไปเล่นอยู่บ้านญาติ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8500 จังหวัดกาฬสินธุ์)
10 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยออกไปเล่นที่บ้านเพื่อน ในละแวกเดียวกัน เป็นประจำ
11 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ถ่ายเหลว ไม่ได้ไปไหน
12 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยออกไปเล่นที่บ้านเพื่อน ในละแวกเดียวกัน เป็นประจำ
13 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยทราบข่าวว่าญาติตรวจพบสารพันธุกรรม COVID – 19
13 ตุลาคม 2564 12.00 น. ญาติของผู้ป่วยซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจให้ ผลพบเชื้อโควิด
14 ตุลาคม 2564 09.30 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมปู่กับย่า และกลับไปกักตัวที่บ้าน
15 ตุลาคม 2564 08.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
15 ตุลาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น