Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7813 | รายที่ 7814 | รายที่ 7815 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7814 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 50 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ธาลัสซีเมีย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 6/10/2564 07.00 น. - 19.00 น. - อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน และเคลียร์งานคณะกรรมการที่ร้านค้าประชารัฐ บางเวลา
7/10/2564 08.30 น.- 16.00 น. - ไปร่วมทำบุญงานศพ ช่วยเสิร์ฟอาหารร่วมกับทีมแม่ครัว
7/10/2564 17.00 น. - แวะเคลียร์งานร้านค้าประชารัฐ หลังเลิกงานศพ เสร็จงานกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
8/10/2564 07.00 น. – 08.00 น. - เริ่มมีอาการคล้ายไข้หวัด ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ
8/10/2564 08.00 น.-18.00 น. - ทำงานที่ร้านค้าประชารัฐ เช็คของเพื่อทำการสรุปปันผลกำไร
9/10/2564 08.30 น.–19.00 น - ทำงานที่ร้านค้าประชารัฐ เช็คของเพื่อทำการสรุปปันผลกำไร เสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
10/10/2564 08.30 น – 19.00 น. - ทำงานที่ร้านค้าประชารัฐ เช็คของเพื่อทำการสรุปปันผลกำไร
11/10/2564 08.30 น.–18.00 น - ร่วมเป็นคณะกรรมการปันผลกำไร สมาชิกร้านค้าประชารัฐ
12-13/10/2564 ตลอดทั้งวัน - พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
14/10/2564 08.00 น.- 10.00 น - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์
15/10/2564 08.00 น. - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19
15/10/2564 14.00 น. - เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น