Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7817 | รายที่ 7818 | รายที่ 7819 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7818 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 26 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน อาชีพ ลูกจ้าง อบต ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8424,7820,7816,7819 และ 8500 จังหวัดกาฬสินธุ์(เพื่อนร่วมงาน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 6 คน ไม่ได้ไปไหน
2 ตุลาคม 2564 14.00 – 18.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกินชาบูที่ร้านติดหม้อชาบู ใน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7820,7816 จังหวัดกาฬสินธุ์) แล้วกลับบ้าน
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 6 คน ไม่ได้ไปไหน
4 - 6 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน
7 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน
7 ตุลาคม 2564 20.40 – 21.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกินหมูกระทะที่ร้านน้องเบนซ์ ใน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7820,7816 จังหวัดกาฬสินธุ์) แล้วกลับบ้าน
8 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน
9 ตุลาคม 2564 12.00 - 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกินชาบูที่ร้านติดหม้อชาบู ใน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเพื่อน แล้วกลับบ้าน
10 ตุลาคม 2564 19.40 – 20.00 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พาหลาน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7812 จังหวัดกาฬสินธุ์)ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมแม่ รับยาแล้วกลับบ้าน
11 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน
12 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา และทราบข่าวว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบสารพันธุกรรม COVID – 19
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่ อบต.นาจำปา ไม่ได้ไปไหน และเริ่มมีอาการเจ็บคอ
14 ตุลาคม 2564 09.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน และกลับไปกักตัวที่ อบต.นาจำปา
15 ตุลาคม 2564 08.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
15 ตุลาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น