Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7818 | รายที่ 7819 | รายที่ 7820 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7819 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 34 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน อาชีพ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8424,7820,7818 และ 7816 จังหวัดกาฬสินธุ์(เพื่อนร่วมงาน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน
1 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน
2 - 3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน ไม่ได้ไปไหน
4 - 5 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน
6 ตุลาคม 2564 08.00 – 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา
6 ตุลาคม 2564 11.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พาเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8424จังหวัดกาฬสินธุ์)ไปห้างบิ๊กซี ใน จ.กาฬสินธุ์
7 - 8 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน
9 - 10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน ไม่ได้ไปไหน
11 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน
12 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา และทราบข่าวว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบสารพันธุกรรม COVID – 19
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่ อบต.นาจำปา ไม่ได้ไปไหน
14 ตุลาคม 2564 09.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน และเริ่มมีอาการไข้
15 ตุลาคม 2564 08.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
15 ตุลาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น