Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7819 | รายที่ 7820 | รายที่ 7821 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7820 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 34 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน อาชีพ พนักงานอบต. ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8424 จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงาน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ กับพ่อ แม่ และน้องชาย
1 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน ที่อบต.นาจำปา โดยรถจักรยานยนต์
2 ตุลาคม 2564 14.00 - 19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกินข้าวที่ร้านชาบูติดหม้อ และเดินซื้อของที่ตลาดคลองถม ในตัวเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ กับเพื่อนจำนวน 4 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
4 - 6 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน ที่อบต.นาจำปา โดยรถจักรยานยนต์
7 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน ที่อบต.นาจำปา โดยรถจักรยานยนต์
7 ตุลาคม 2564 17.30 - 19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกินหมูกระทะร้านน้องเบนซ์ ในตัวเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ กับน้อง 1 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว
8 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน ที่อบต.นาจำปา โดยรถจักรยานยนต์
8 ตุลาคม 2564 16.40 – 17.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกินข้าวกับเพื่อนที่ หมู่ 3 ตำบลนาจำปากับเพื่อน 6 คน เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้านโดยรถจักยานยนต์
9 ตุลาคม 2564 08.00 – 09.30 น. ทำพิธีเอารถใหม่เข้าบ้าน เชิญญาติร่วมงานจำนวน 20 คน กินข้าวกับญาติ จำนวน 4 คน
9 ตุลาคม 2564 13.00 – 13.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปไร่อ้อยกับน้องชายด้วยรถยนต์ส่วนตัว
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
11 ตุลาคม 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน ที่อบต.นาจำปา โดยรถจักรยานยนต์
11 ตุลาคม 2564 12.00 – 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนที่หมู่ 3 ตำบลนาจำปากับเพื่อนจำนวน 6 คน เสร็จแล้วกลับไปทำงาน
11 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยทราบข่าวมีเพื่อนร่วมงาน ตรวจพบสารพันธุกรรม Covid-19
12 ตุลาคม 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน ที่อบต.นาจำปา โดยรถจักรยานยนต์
12 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจหาสารพันธุกรรม Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงานจำนวน 6 คน
12 ตุลาคม 2564 16.30 น. ผู้ป่วยเข้ากักตัวที่ศูนย์กักตัว ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ และเริ่มมีอาการไอ
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่ศูนย์กักตัว ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ (รพ.ยางตลาดแจ้งผลการตรวจ ไม่พบสารพันธุกรรม COVID-19)
14 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยกักตัวที่ศูนย์กักตัว ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ และเริ่มมีไข้ และไอ
14 ตุลาคม 2564 10.00 - 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ที่โรงพยาบาลดอนจาน กับเพื่อนร่วมงานที่กักตัวด้วยกันจำนวน 6 คน โดนรถยนต์ส่วนตัว
15 ตุลาคม 2564 08.30 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
15 ตุลาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น