Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7822 | รายที่ 7823 | รายที่ 7824 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7823 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 24 ปี 7 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง อาศัย ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-9 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. อยู่บ้านร่วมกัน 2 คน ผู้ป่วยกับยาย ไม่ได้เดินทางไปที่อื่น
10 -11ตุลาคม 2564 22.00 - 02.00 น. ไปหาเพื่อน (ไปจับหนูนาที่ทุ่งนาใกล้บ้าน)
11 -13 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. พักที่บ้าน อาศัยร่วมกันกับยาย ผู้ป่วยโควิด รายที่7826
14 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. อยู่ที่บ้านกับยาย เริ่มมีอาการ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ
15 ตุลาคม 2564 06.00 - 12.00 น. ตรวจหาเชื้อแบบรู้ผลเร็วโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
15 ตุลาคม 2564 13.00 - 24.00 น. เข้ารับการรักษาตัว ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจยืนยันหาเชื้อโควิดโดยวิธีRT-PCR ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น