Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7823 | รายที่ 7824 | รายที่ 7825 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7824 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 65 ปี 5 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัส พูดคุยกับผู้ป่วยโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6 ตุลาคม 2564 08.30 - 16.30 น. ทำงานหุ้มเบาะรถยนต์ที่ร้านแห่งหนึ่งในเขตบ้านโนนเมือง มีเพือนร่วม งาน 1 คน
7-8 ตุลาคม 2564 08.30 - 16.30 น. รับงานปูกระเบื้องที่บ้านโนนเมือง ม.12 บ้านผู้ป่วยโควิด รายที่ 7740
9 ตุลาคม 2564 08.30 - 16.30 น. ทำงานหุ้มเบาะรถยนต์ที่ร้านแห่งหนึ่งในเขตบ้านโนนเมือง มีเพือนร่วมงาน 1 คน นายจ้าง กินข้าวร่วมกัน 2 คน
10-11 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. พักอยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางไปที่อื่น
12-13 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. กักตัวที่บ้าน เนื่องจากทราบว่ามีผู้ติดเชื้อในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นคนเดียวกันที่ตัวเองเคยสัมผัสใกล้ชิด พูดคุยด้วย
14 ตุลาคม 2564 06.00 - 12.00 น. กักตัวที่บ้าน
14 ตุลาคม 2564 13.00 น.-15.00 น. เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ไปตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
14 ตุลาคม 2564 19.00 น. โรงพยาบาลกมลาไสยรายงานผลตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19
15 ตุลาคม 2564 13.30 น.22.00 น. เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจยืนยันหาเชื้อโควิด โดยวิธี RT-PCRผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น