Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7825 | รายที่ 7826 | รายที่ 7827 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7826 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 71 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : โรคเก๊าท์ โรคความดันโลหิตสูง โรครูมาตอย
ประวัติเสี่ยง สัมผัสพูดคุย กับผู้ป่วยยืนยันโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6ตุลาคม 2564 06.00 - 08.00 น. ใส่บาตรที่หน้าบ้านเพื่อน จำนวน 4 คน ร่วมกันใส่หน้ากากอนามัย
1-6ตุลาคม 2564 08.00 - 24.00 น. อยู่บ้านกับหลานชาย ผู้ป่วยยืนยันโควิด - 19 รายที่ 7823
7 ตุลาคม 2564 09.00 - 12.00 น. ไปบ้านเพื่อน มีงานนิมนต์พระมาที่บ้าน มีคนร่วมงาน 8 คน ใส่หน้ากากอนามัย
7 ตุลาคม 2564 09.00 - 12.00 น. ไปบ้านเพื่อน มีงานนิมนต์พระมาที่บ้าน มีคนร่วมงาน 8 คน ใส่หน้ากากอนามัย
8-11ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. ใส่บาตรที่หน้าบ้านเพื่อน จำนวน 4 คน ร่วมกันใส่หน้ากากอนามัย อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปที่อื่น
11 ตุลาคม 2564 18.00 - 19.00 น. จัดงานวันเกิด เป่าเค้ก มีผู้ร่วมงาน 4 คน รวมผู้ป่วย
13-14 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปที่อื่น เริ่มมีอาการมีน้ำมูก มีเสมหะ
15 ตุลาคม 2564 10.00 - 12.00 น. ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 แบบรู้ผลเร็วโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผลพบเชื้อโควิด-19
15 ตุลาคม 2564 13.00 - 22.00 น. เข้ารักษาตัว(Admit) ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ผลพบสารพันธุกรรมโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น